Pannenkoeken eten in Voorheen: De Zwarte Leeuw (15e eeuw)

Bij de toegangsweg tot het centrum van Helvoirt bevindt zich tegenwoordig een pannenkoekenrestaurant. Tot oktober 2016 was er restaurant De Zwarte Leeuw gevestigd. Al in 1438 werd de Zwarte Leeuw vermeld in gerechtelijke archiefstukken van ‘s-Hertogenbosch.

De naam lijkt te verwijzen naar het wapen van het graafschap Vlaanderen (zie afbeelding). Sinds 1384 viel Vlaanderen onder Bourgondisch gezag en maakte aldus deel uit van de Zuidelijke Nederlanden. Voordat Antwerpen eind van de 15e eeuw uitgroeide tot de belangrijkste metropool van West-Europa, lag het accent van de kunst, de handel en de nijverheid in Vlaanderen en met name in Brugge. Daar had de Duitse Hanze een hoofdvestiging, vanwaaruit haar handelsbelangen in Brabant, Vlaanderen en Engeland werden veiliggesteld. De landroute van Hanze-hoofdstad Lübeck naar Brugge werd door de Duitsers Flämische Straße genoemd en ging over Nijmegen en Antwerpen via het huidige Marikenpad. Reizigers van en naar Brugge legden waarschijnlijk veelvuldig in De Zwarte Leeuw aan.

 

Ook toen in de 19e eeuw de nieuwe rijksweg tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg werd aangelegd, verdween de oude functie van aanlegplaats voor reizigers niet, omdat juist bij Helvoirt de tracés van de oude en de nieuwe weg enkele kilometers samenvielen.

In 1944 brandde de herberg door oorlogshandelingen geheel af. In 1950 werd op dezelfe plaats een herbouwde Zwarte Leeuw in gebruik genomen.

 

Op de bovenste afbeelding de oude herberg van vóór de brand, vermoedelijk begin 20e eeuw.

Op de foto daaronder het uithangbord, dat in het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch voor het nageslacht wordt bewaard.