Veelgestelde vragen

 

Kijk eerst of je vraag hieronder wordt beantwoord. Zo niet, gebruik dan het formulier op de contactpagina om je vraag voor te leggen.

 

– Is er van het Hugo de Groot Pad ook een beschrijving op papier te beschikbaar?

 

Ja. De route en het verhaal van de vlucht staan uitvoerig beschreven in het boek ‘Hugo de Groot Pad – historische wandel- en fietsroute’. De site is de digitale aanvulling op het boek.

 

– Kun je het Hugo de Groot Pad ook in omgekeerde richting afleggen?

 

Dat kan natuurlijk altijd. Maar omdat het hier om de reconstructie van een historische reis gaat, hebben wij ons bij de routebeschrijving beperkt tot de historische richting van Loevestein naar Antwerpen.

 

– Hoe nauwgezet houdt het Hugo de Groot Pad zich aan de historische werkelijkheid?

 

Uitgangspunt van het Hugo de Groot Pad is, dat het gebodene historisch gezien optimaal kan worden verantwoord.

De historische reconstructie die wordt gepresenteerd is met onderzoek gestaafd. Voor een uitgebreide verantwoording daarvan verwijzen we naar het boek.

Het onderzoek leidde al tot correcties op wijdverbreide historische misverstanden en tot nieuwe ontdekkingen (zie het menu Onderzoek).

Soms is de historische reconstructie gebaseerd op een afweging van waarschijnlijkheden. In het boek worden dit soort afwegingen toegelicht.

Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht en kunnen ons vergissen. Kritiek, liefst onderbouwd, is dus welkom. En misschien heb je aanvullende informatie. Die is natuurlijk ook welkom. Gebruik daarvoor de contactpagina.

Het uitgangspunt van historiciteit betekent niet dat de uitgezette routes op de centimeter altijd nauwkeurig het spoor van Hugo de Groot volgen. Om diverse redenen is dat onmogelijk. Maar de historische loop van de route kan wel worden benaderd. Per etappe wordt aangegeven wat de ‘historische route’ is en wat eventueel een alternatieve route is of een omleiding om verkeerstechnische redenen. Maar ook als de route ‘historisch’ wordt genoemd zitten er nu en dan kleine omwegen (bijvoorbeeld bij verkeerspleinen, spoorwegen en kanalen) en kleine afwijkingen in.

 

– Wat kan ik doen als ik onduidelijkheden of fouten in de routebeschrijving tegenkom?

 

Het valt nooit helemaal uit te sluiten dat de informatie van het boek of van de website niet overeenstemt met de werkelijke situatie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een tijdelijke of definitieve wijziging op een locatie. Of we hebben, ondanks alle inspanningen, toch een fout gemaakt. In zo’n geval zul je zelf de oplossing moeten vinden. Het kan dan geen kwaad een wandel- of fietskaart van de omgeving bij je te hebben.

Natuurlijk stellen we het op prijs als je ons van zo’n ervaring op de hoogte stelt. Indien nodig passen we de informatie dan aan.

Gebruik voor meldingen het formulier op de contactpagina.

 

– Waar vind ik technische hulp bij problemen met de routebeschrijvingen van RouteYou?

 

Voor alle technische problemen met de routebeschrijvingen van RouteYou verwijzen we naar de site van RouteYou.

 

– Hoe kan ik het Hugo de Groot Pad steunen?

 

Het Hugo de Groot Pad is een niet-commerciëel project, en dat willen we graag zo houden. Aan het gebruik van de site zijn daarom geen kosten verbonden. Wel kun je hier een vrijwillige bijdrage doen. Het betekent ook dat het pad alleen in stand kan blijven door de vrijwillige inzet van betrokken wandelaars en fietsers en historici (profs en liefhebbers). Dat kan o.a. door bij te dragen in de collectieve kennis rond de route en de vlucht van Hugo de Groot via de contactpagina of in reactie op nieuwsberichten.

En natuurlijk door anderen te wijzen op het bestaan van het Hugo de Groot Pad.

 

 

 

Het complete verhaal van de vlucht lees je in