VIA CHRISTINA – Het doek / The canvas

Voorstel voor een nieuwe kijk op het ruiterportret van Christina door Sébastien Bourdon

 

In 1989 schreef Arne Danielsson een artikel in het Zweedse Konsthistorisk Tidskrift, dat nogal wat invloed had op onze manier van kijken naar het ruiterportret door Sébastien Bourdon van Christina in het Museo del Prado in Madrid. Danielsson onthulde tal van verborgen symbolen en boodschappen. Sinds zijn artikel is dit beroemde schilderij voorwerp van discussie.

Frans Godfroy, auteur van het boek Passage naar Rome over Christina’s opzienbarende bekeringsreis, publiceert zijn bevindingen en zijn visie op basis van een benadering die afwijkt van de gangbare hypotheses. Hier het essay in het Nederlands (pdf).

(Tip: zoom in op het pdf-document om details van de afbeeldingen beter te bekijken.)

Proposal for a fresh look at Christina’s equestrian portrait by Sébastien Bourdon

 

In 1989 Arne Danielsson wrote an article in the Swedish Konsthistorisk Tidskrift, causing quite some impact on the way we look at an equestrian portrait of Queen Christina in the Museo del Prado in Madrid, made by Sébastien Bourdon. Danielsson discloseded a lot of hidden symbols and messages. Since his article the debate about this famous canvas is going on.

Frans Godfroy, author of the book Passage naar Rome about Christinas’ startling conversion-journey, publishes his findings and ideas based on a new slightly dissenting approach. Here his essay in English (pdf).

(Tip: zoom in for a more detailed sight of the images in the pdf-document.)