© 2022 Stichting Historische Routes.

 

Het staat eenieder vrij de hier aangeboden informatie te citeren en er ten behoeve van historisch onderzoek op voort te borduren. Wij stellen het op prijs wanneer in publicaties de Stichting Historische Routes en de routes waarnaar wordt verwezen als bron worden vermeld.

 

De namen van de gepresenteerde routes mogen echter niet zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De namen Marikenpad ® en Hugo de Groot Pad ® zijn wettig gedeponeerde merknamen.

 

KvK 85569534.

Fiscaal nummer 863668987.

Over de Stichting Historische Routes


De Stichting Historische Routes is op 19 februari 2022 opgericht als voortzetting van het vrijwilligersproject Historische Routes.

 

Het doel van de stichting is historisch onderzoek naar wegen, reizen en vervoer door de eeuwen heen te bevorderen en te entameren en kennis daarover te verspreiden.

 

De website www.historischeroutes.nl is het belangrijkste medium. Daarop is informatie over bovenstaande thema’s te vinden. In het bijzonder treft men interactieve kaarten met reconstructies van historische wegen en reizen aan geschikt voor wandelaars, fietsers en gemotoriseerde reizigers. De routes worden voorzien van informatie over de historische context en over het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt.

De stichting streeft ernaar wetenschappelijk verantwoord te werk te gaan.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De activiteiten worden verricht door vrijwilligers. Het gebruik van het aanbod op de website is gratis.

De inkomsten van de stichting worden opgebracht uit giften.

De Nederlandse Belastingdienst erkent de Stichting Historische Routes als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt onder meer in dat giften als aftrekpost mogen worden opgevoerd. Voor de stichting betekent het dat de inkomsten uit giften belastingvrij zijn.

 

Het bestuur is onbezoldigd.

Samenstelling van het bestuur:

     Drs. W.L.F. van Herwijnen, Tilburg (voorzitter)

     Ir. M. Godfroij, Rotterdam (secretaris)

     Drs. J.H.M. Steenhof, Tilburg (penningmeester)

 

Het beleidsplan 2022-2025 kan hier als pdf-bestand worden gedownload.

 

Het jaarverslag over 2022 kan hier worden gedownload.

 

Klik hier voor contactmogelijkheden.