Van Mariakapel tot raadhuis, van dorpspomp tot dorpspomp

Op de afbeelding links het in 1728 opgerichte raadhuis op De Lind in Oisterwijk, gezien in oostelijke richting (kopie naar een schilderij uit 1831).

Vanaf de 16e eeuw tot dan toe had de door de Staatse overheid geconfisqueerde Mariakapel als zodanig dienst gedaan, die op dezelfde plek stond. Op de achtergrond de dorpspomp opgebouwd uit boomstammen ongeveer waar tot 2016 een monumentale stenen pomp stond. In 1897 werd ook dit raadhuis gesloopt en drie jaar later vervangen door het huidige ‘oude’ raadhuis (foto rechts).

In 2016 verwijderde de gemeente Oisterwijk de pomp bij de herinrichting van de kop van De Lind. ‘De huidige pomp is in 1981 gebouwd en behoort niet tot beschermd dorpsgezicht. De bestaande pomp staat ook niet op een historische locatie’, aldus de gemeente in een toelichting op het sloopplan. Een merkwaardige gemeentelijke kijk op de lokale geschiedenis, want Oisterwijk is zo’n beetje ontstaan rond de eeuwenoude pomp op deze plek. Veel Oisterwijkers waren boos en gingen de strijd aan om de pomp terug te krijgen. Dat vasthoudend actievoeren soms loont, werd vijf jaar later bewezen met de ingebruikname van ‘Dorpspomp 2.0’ in november 2021, enkele tientallen meters van de plek waar de vorige pomp tot 2016 had gestaan.