www.historischeroutes.nl/hugodegrootpad

De remonstranten die in 1619 uit Nederland werden verbannen vestigden zich aanvankelijk in Waalwijk en Antwerpen. Bij het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 werd het voor niet-katholieken  een stuk moeilijker in de Spaanse Nederlanden. Sommigen vertrokken naar een nieuw te bouwen stad in Sleeswijk-Holstein, waar hen door hertog Frederik III vrijheid van godsdienst werd gegund. De stad werd naar hem Fredrikstad genoemd. De remonstranten stichtten daar hun eerste kerk buiten de Nederlanden.

Hollandse stad in Sleeswijk-Holstein

Video Norddeutsche Rundfunk