www.historischeroutes.nl/hugodegrootpad

Het Binnenhof rond 1600.

Kaart door Lodovico Guicciardini (1521-1569).

Ansichtkaart van het Vredespaleis uit 1914.

Binnenhof

ProDemos organiseert rondleidingen door de gebouwen van het Binnenhof.

Vredespaleis

Het Vredespaleis is een belangrijke instantie voor internationaal recht. In de bibliotheek bevinden zich alle werken van Hugo de Groot, de meeste in eerste druk. Daaronder het beroemde boek over het recht van oorlog en vrede De Iure Belli ac Pacis. In het gebouw is een Hugo de Grootkamer ingericht. Het Vredespaleis kan worden bezocht.

Website

Voor  overige informatie over Hugo de Groots footprint in Den Haag wordt verwezen naar de uitstekende website van amateurhistorica Antje Anema.