Colofon

Historische Routes is een onderzoeksproject, waarin de geschiedenis wordt geëxploreerd aan de hand van oude wegverbindingen en historische reizen. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van wandel- en fietsroutes.

 

Idee, research en redactie: Frans Godfroy © 2017.

 

Wandelaars, fietsers en geschiedbeoefenaars laten Historische Routes leven. Dat houdt vanzelfsprekend in dat hun inbreng op prijs wordt gesteld. Heb je iets te vragen of te vertellen, waarmee we ons project kunnen verbeteren of verrijken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

 

Het staat eenieder vrij aangeboden informatie te citeren en er ten behoeve van historisch onderzoek op voort te borduren. We stellen het op prijs wanneer Historische Routes en de routes die worden gepresenteerd in publicaties die daaruit voortvloeien als bron worden vermeld.

 

De namen van de gepresenteerde routes mogen echter niet zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden: de namen Marikenpad® en Hugo de Groot Pad® zijn wettig gedeponeerde merknamen.

 

 

Contact

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Welk getal is hoger: 6 of 4? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)