Veelgestelde vragen

 

Kijk eerst of je vraag hieronder wordt beantwoord.

Zo niet, gebruik dan het formulier op de contactpagina om de vraag voor te leggen.

 

-› Zijn de wandel- en fietsroputes gemarkeerd?

 

-› Zijn er van de routes ook beschrijvingen op papier beschikbaar?

 

-› Kun je de routes ook in omgekeerde richting afleggen?

 

-› Hoe nauwgezet wordt de historische werkelijkheid gevolgd?

 

-› Waarom hebben sommige etappes meerdere varianten en andere maar één?

 

-› Waar kan ik informatie vinden over verblijfsvoorzieningen langs de routes?

 

-› Waar vind ik informatie over openbaar vervoer langs de routes?

 

-› Wat moet ik doen als ik op de uitgestippelde fietsroute een bord ‘verboden voor fietsers’ tegenkom?

 

-› Wat kan ik doen als ik onduidelijkheden of fouten in de routebeschrijving tegenkom?

 

-› Kan ik ook rechtstreeks naar de routebeschrijvingen op de RouteYou-pagina’s?

 

-› Waar vind ik hulp bij technische problemen met de routebeschrijvingen op de RouteYou-pagina’s?

 

-› Hoe kan ik Historische Routes steunen?

 

 

-› Zijn de wandel- en fietsroutes gemarkeerd?

De wandel- en fietsroutes van Historische Routes zijn (nog) niet gemarkeerd.

Het markeren van honderden kilometers aan wandel- en fietspaden en het onderhouden van die markering is een omvangrijke klus. Behalve logistieke organisatie vraagt het de inzet van veel vrijwilligers.

Bij voldoende belangstelling zou dit een toekomstig project kunnen worden.

(Naar boven)

 

-› Zijn er van de routes ook beschrijvingen op papier beschikbaar?

In het digitale tijdperk waarin we leven had de productie van de website voorrang. We zijn blij dat die er nu is, zodat we op pad kunnen.

Bij voldoende belangstelling zal in de toekomst ook informatie in boek- of brochurevorm beschikbaar komen.

(Naar boven)

 

-› Kun je de routes ook in omgekeerde richting afleggen?

Dat is nu natuurlijk al mogelijk door de huidige routebeschrijvingen terug te lezen, maar handig is anders.

Aan omgekeerde routebeschrijvingen wordt gewerkt. Over enige tijd zijn die beschikbaar.

(Naar boven)

 

-› Hoe nauwgezet wordt de historische werkelijkheid gevolgd?

Uitgangspunt van Historische Routes is, dat het gebodene historisch gezien optimaal kan worden verantwoord.

Dat betekent in de eerste plaats dat de historische informatie die wordt gepresenteerd met onderzoek is gestaafd. Soms leidde dat al tot correcties op wijdverbreide historische misverstanden en tot nieuwe ontdekkingen. Maar wij hebben de wijsheid niet in pacht en kunnen ons vergissen. Kritiek, liefst onderbouwd, is dus welkom. Het kan ook zijn dat je aanvullende informatie hebt. Die is natuurlijk ook welkom. Gebruik daarvoor de contactpagina.

Het uitgangspunt van historiciteit betekent niet dat de routes op de centimeter nauwkeurig het spoor van de vroegere reizigers volgen. Om diverse redenen is dat onmogelijk. Maar de historische loop van de route kan wel worden benaderd. Per etappe wordt aangegeven wat de ‘historische route’ is en wat eventueel een alternatieve route is of een omleiding om verkeerstechnische redenen. Maar ook als de route ‘historisch’ wordt genoemd zitten er nu en dan kleine omwegen (bijvoorbeeld bij verkeerspleinen, spoorwegen en kanalen) en kleine afwijkingen in. Ook sluit zo’n ‘historische route’ niet uit dat er historisch even juiste alternatieven zijn.

(Naar boven)

 

-› Waarom hebben sommige etappes meerdere varianten en andere maar één?

In grote lijnen zijn er twee soorten redenen om per etappe meerdere varianten aan te bieden: historische en verkeerstechnische.

We spreken van historische redenen als er ook in de geschiedenis uiteenlopende routes konden worden gekozen, bijvoorbeeld in geval van winter- en zomerwegen, of wegen via de dorpen en wegen over de heide.

Verkeerstechnische redenen hebben te maken met wandel- en fietsgenot en met verkeersveiligheid. Een enkele keer is een historisch traject als gevolg van autoverkeer zo onaantrekkelijk, dat is omgezien naar een alternatief. Waar mogelijk worden de historische alternatieven daarvoor benut.

Soms is bij verkeerstechnische bezwaren geen historisch alternatief voorhanden. De alternatieve ‘toeristische routes’  volgen dan – vanuit historisch oogpunt – soms onlogische omwegen. Die worden zo kort mogelijk gehouden.

Voor alle duidelijkheid: ook als een etappe maar één variant heeft, biedt de routebeschrijving nog twee versies, namelijk een voor fietsers en een voor wandelaars. Beide groepen volgen weliswaar meestal dezelfde route maar de aanwijzingen kunnen verschillen (bijvoorbeeld aan de linkerkant lopen, aan de rechterkant fietsen).

(Naar boven)

 

-› Waar kan ik informatie vinden over verblijfsvoorzieningen langs de routes?

Op de pagina’s met de routebeschrijvingen, de pagina’s van de navigatiehulp RouteYou, vind je rechts bovenaan een knop (icoontje met een bed) waaronder overnachtingsmogelijkheden worden aangeboden. Deze informatie wordt geleverd door RouteYou. Historische Routes heeft daarover geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze aanbiedingen.

Een uitstekend netwerk van gastadressen vind je bij Vrienden op de Fiets. Daar zijn niet alleen fietsers welkom, maar ‘iedereen die zich op eigen kracht voortbeweegt’. Dus ook wandelaars (en zelfs kanoërs en schaatsers, al hebben we daarvoor nog geen paden uitgezet…)

Het kan verstandig zijn om overnachting ruim van tevoren te reserveren. Dat geldt zeker in het hoogseizoen.

(Naar boven)

 

-› Waar kan ik informatie vinden over openbaar vervoer langs de routes?

Overal langs de gepresenteerde routes kun je van openbaar vervoer gebruik maken. Alle etappeplaatsen zijn goed per openbaar vervoer bereikbaar. Dat geldt ook voor de meeste tussenliggende plaatsen. Houd er wel rekening mee, dat sommige gedeelten van de routes tussen halteplaatsen in zich verwijderen van de doorgaande wegen waarover de busverbindingen lopen.

Ook vind je meerdere treinstations langs de routes.

Zowel in Nederland als in België kun je je fiets in de trein meenemen. Dat is helaas niet mogelijk in de bus of de tram. Voor toerfietsers worden waar mogelijk station-to-station dagtochten aangeboden.

Gebruik voor informatie over openbaar vervoer de beschikbare informatiesites.

In Nederland: www.9292.nl (voor info over busvervoer) en www.ns.nl (voor info over treinvervoer).

In Belgë: www.delijn.be (voor info over bus- en tramvervoer) en www.nmbs.be (voor treinvervoer).

(Naar boven)

 

-› Wat moet ik doen als ik op de uitgestippelde fietsroute een bord ‘verboden voor fietsers’ tegenkom?

Afstappen en lopen. Dat geldt ook voor gedeelten waar een bord ‘voetpad’ staat.

Je krijgt daar soms mee te maken, met name in de voetgangersgebieden.

Autovrije zones in binnensteden kunnen tot verwarring leiden. In ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld mag je in de binnenstad fietsen (Hinthamerstraat, Markt, Schapenmarkt, Vughterstraat). Dat mag ook in het centrum van Antwerpen (Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat). In Nijmegen (Broerestraat) mag het niet. In Tilburg (Heuvelstraat) is fietsen alleen vóór 11 uur ’s morgens toegestaan.

Heb je geen zin om te lopen, dan zul je in die gevallen een andere route door de stad moeten zoeken.

(Naar boven)

 

-› Wat kan ik doen als ik onduidelijkheden of fouten in de routebeschrijving tegenkom?

Het valt nooit uit te sluiten dat je de weg kwijtraakt. Je kunt je vergissen, al is dat natuurlijk de minst voor de hand liggende verklaring… 😉 Er kan ook sprake zijn van een tijdelijke of definitieve wijziging ter plaatse. Of wij hebben gewoon een fout gemaakt. Je zult in zo’n situatie zelf een oplossing moeten vinden. Het kan dus geen kwaad een wandel- of fietskaart van de omgeving bij je te hebben.

Natuurlijk stellen we het op prijs als je zo’n ervaring met ons deelt, zodat we kunnen bekijken of er iets moet worden aangepast. Gebruik daarvoor het formulier op de contactpagina.

(Naar boven)

 

-› Kan ik ook rechtstreeks naar de routebeschrijvingen op de RouteYou-pagina’s?

Dat kan zeker. De routes (behalve die van het Marikenpad) staan op het kanaal van Historische Routes op RouteYou. Het Marikenpad heeft een eigen kanaal op RouteYou. Als je alleen routes wilt plannen voldoet dat uitstekend. Je mist dan natuurlijk wel de achtergrondinformatie op deze site.

Handig is vooral de gratis app van RouteYou, die van je smartphone een GPS-apparaat maakt. Daarmee word je onderweg feilloos langs de juiste route geleid. Met behulp van de app kun je een overzicht van de etappes en varianten van Historische Routes oproepen door het gebruik van de content-codehistorie‘. Alleen voor het Marikenpad gebruik je een andere content-code, namelijk ‘mariken‘. Voor meer informatie: ga naar RouteYou.

(Naar boven)

 

-› Waar vind ik hulp bij technische problemen met de routebeschrijvingen van RouteYou?

Voor alle technische problemen met de routebeschrijvingen van RouteYou verwijzen we naar de site van RouteYou.

(Naar boven)

 

-› Hoe kan ik Historische Routes steunen?

Historische Routes is een niet-commerciëel project, en dat willen we graag zo houden. Aan het gebruik van deze site zijn daarom geen kosten verbonden. Het betekent ook dat de routes alleen in stand kunnen blijven door de vrijwillige inzet van betrokkenen: wandelaars, fietsers en historici (profs en liefhebbers). Dat kan o.a. door bij te dragen in de collectieve kennis rond de route en haar geschiedenis via de contactpagina of in reactie op nieuwsberichten. En natuurlijk door anderen te wijzen op het bestaan van Historische Routes.

(Naar boven)